Deze eenheid maakt het mogelijk om samen te werken, o.a. op het gebied van evangelisatie zonder dat daardoor de eigen identiteit aangetast wordt - we zijn één en respecteren onze verschillen.

In België, wil het JiP-be dit in de praktijk brengen door alle christenen van één stad aan te zetten om op verschillende manieren, volgens hun gaven en interesses, te getuigen. De eerste stad die hiervoor in 2014 is uitgekozen is Charleroi.Page 36 Inleiding2 Choixouinon